ورشکسته های سیاسی گریبان گیر حوزه ورزش و جوانان مطلب ویژه

نوشته شده توسط  شهریور 19, 1399

قطعا اداره کل ورزش و جوانان بواسطه اهمیت، دربرگیری و جامعه مخاطب قابل توجه خود یکی از حساس ترین بخش ها در مدیریت دولتی محسوب می گردد و حضور اولین و تنها مدیرکل زن در استان گیلان که اتفاقا از بدنه ورزش بوده و با وجود همه مشکلات موجود عملکردی فراتر از حد انتظار ارائه کرده است باعث مباهات بدنه ورزش استان می‌باشد و حمایت از این مدیر و زیر مجموعه موفق به عنوان یک برند انحصاری برای استان گیلان انتظاری بحق است.

لیکن متاسفانه در برخی موارد  شاهد فضاسازی و ماهیگیری از آبی که به تعمد گل آلود گردیده است از سوی برخی افراد مشخص هستیم که گویی نام و نان آنها در گرو ایجاد تشنج، تفرقه و حاشیه سازی می باشد.

در این بین هستند افرادی مدعی که خود را دلسوز ورزش تعرفه می کنند و در پس این نقاب فقط و تنها فقط در راستای منافع شخصی خود گریبان دریده و فریاد وامصیبتا سر می‌دهند که البته سابقه و عملکرد آنها خود حجت را برای شهروندان و مخاطبین تمام می کند.

نقی هدایتی رییس سابق هیئت کشتی یکی از این پدیده هاست که از ماه‌های اخیر با اجرای یک سناریوی کودکانه که تنها باعث تشویش اذهان و سیاه نمایی گردیده و سودی جز خسران و ضرر برای جامعه ورزش استان نداشته و ندارد به دنبال اهداف خاص خود است و با ابزار تخریب مدیرکل ورزش و جوانان گیلان قصد یارکشی و جلب رضایت برخی ها برای دوران پسا بخشی را دارد لیکن آقای هدایتی ذهی خیال باطل چرا که خاک سیاه دوره تصدی شما بر هیئت کشتی هنوز از رخسار این هیئت پاک نگردیده و این حنا دیگر برای کسی رنگ ندارد.

برای یافتن انگیزه های هدایتی ها از تخریب مدیر کل سازمانی که آمارهای موثق بیانگر عملکرد مثبت وی در حوزه وظایف خود بوده است با کمی به عقب برگردیم.

دوره ای پیش از مدیریت مریم بخشی که ورزش و هیئت های ورزشی جولانگاه صرفا سیاسیون بوده و هر یک به تناسب برای کسب آرا در انتخابات چنگی به این ریسمان می انداختند.!

هدایتی ها نیز زاییده این فضا بوده و پس از عدم موفقیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی به قولی تنها سرمایه باقیمانده آنها هیئتی بود که مدیریت آن نه در توان و نه در تخصص جنابشان می گنجید و نه دغدغه در این زمینه داشتند لذا از آن جهت عقده گشایی و احیای خود به عنوان یک ورشکسته در دنیای سیاست کمال استفاده(شما بخوانید سواستفاده) را کردند.

در این بین و با روی کار آمدن مریم بخشی به عنوان یک مدیر با رویکردی متفاوت از گذشته و دغدغه مند به عنوان فردی از بدنه ورزش فضا برای ادامه کنش امثال هدایتی تنگ و سلب گردید و تقابل ها هر روز به هزار و یک بهانه واهی علنی تر شد تا جایی که نقل افاضات آقای هدایتی و قلم فرسایی های بی محتوای وی هم سنگ داستان های حسین کرد شبستری به هزار و یک قسمت رسید که این موضوع با توجه به جایگاه مشخص و حال معلوم ایشان و اهداف مبرهن و البته محرز در بین، تنها باعث تأسف جامعه ورزش و شهروندان رشت می باشد.

حال نکته اینجاست

۱.تا به کی و کجا این قبیل فرافکنی ها که تنها باعث ایجاد تفرقه و بی اعتمادی در بین خانواده ورزش می شود ادامه خواهد داشت؟؟؟

۲. منافع چه فرد و با طیفی از ایجاد این فضا تامین میشود؟؟؟

۳. حامیان این اندیشه و منش منحوس چه کسانی هستند و هدف نهایی آنها از این فرافکنی ها چیست؟؟؟

ادامه دارد...

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. پربیننده ترین