اعضای کمیسیون های پنج گانه شورای شهر رشت تعیین شدند

نوشته شده توسط  شهریور 10, 1398

یکصد و هفتمین جلسه شورای شهر رشت با دستور بررسی انتخاب اعضای کمیسیون های پنج گانه شورا و لوایح مروبطه برگزار شد.

رشت خبر : اعضای کمیسیون های پنج گانه شورا به شرح زیر انتخاب شدند:

کمیسیون بهداشت و محیط زیست و خدمات شهری:
فاطمه شیرزاد، رضا رسولی، بهراد ذاکری، محمد حسن علیپور، محمد حسن عاقل منش

کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی:
فرهام زاهد، احمد رمضان پور،امیر حسین علوی، حجت جذب،اسماعیل حاجی پور

کمیسیون عمران و توسعه شهری:
حجت جذب،رضا رسولی،فرهام زاهد، احمد رمضان پور،حامد عبدللهی

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:
محمد حسن عاقل منش،محمد حسن علیپور،فاطمه شیرزاد،امیرحسین علوی،فرهام زاهد

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا:
حامد عبدللهی،رضا رسولی، حجت جذب،فاطمه شیرزاد، اسماعیل حاجی پور

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. پربیننده ترین