‎شهردار رشت در چند ماه به اندازه چند سال کار کرده است مطلب ویژه

نوشته شده توسط  آذر 13, 1398

رشت خبردکتر حسین رجبصلاحی معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بازدید از لندفیلسراوان، گفت: تفاوت امروز با گذشته دراین است که بو و حشرات موزی در منطقه وجود ندارد.

وی با تشکر از شهردار رشت، گفت: استفاده از یک سم گیاهی مناسب با شرایط منطقه و پوشش روزانه سلولهایدفن بهداشتی زبالهموجب از بین رفتن بو و حشرات موزی بویژه مگس گردیده است

در حال حاضر با توجه به بازدید هایی که در سطح کشور داشتم رشت نسبت به شهرهای دیگر بویژه سه استانشمالی در شرایطمطلوبتری قرار دارد.

معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ابراز امیدواری کرد تا با راه اندازی خطوط دو، سه و چهار کود آلیظرفیت اینکارخانه به هزار تن در روز رسیده و درصد باقی مانده ریجکتی زباله مستقیماً به زباله سوز انتقال دادهشده تا لندفیل سراوان برایدریافت زباله روزانه تعطیل شود.

دکتر رجبصلاحی با اشاره به راه اندازی سوله های تصفیه خانه شیرابه سراوان، اظهار داشت: حدود چهار ماه قبل دراین محل حاضرشده بودم اما هیچ سوله یا سازه ای وجود نداشت و خوشبختانه با سرعت کارهای لازم انجام شد.

وی با بیان اینکه شهردار رشت در این چند ماه به اندازه چند سال کار کرده است، گفت: نکته مثبت کار این است کههیچ بو یا حشرهمزاحمی وجود ندارد و امیدوارم هرچه سریعتر سوله های کارخانه کودآلی لاکان راه اندازی شود.

شهردار رشت نیز با قدردانی از وزارت کشور و بخصوص سازمان برنامه و بودجه و شخص دکتر نوبخت، گفت: مدیراناستانی نیز در اینراه کمک های بسیار زیادی کرده اند تا امروز تمام هزینه های شهرداری به مرحله پاسخ برسد.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید
  1. پربیننده ترین